Denna sida främst för personer som arbetar inom vården.

Rutiner framtagna i samarbete med BVC VG-Region förslag på hantering utformade av AÖ för BVC.

 

Vägledning vårdpersonal finns på Svenska och Engelska,

Om det är några frågetecken kontakta mig på ohmanan(at)gmail.com

 

Förslag på Rutiner-flödesschema

 

Hantering av skallasymmetri

Mild plagiocefali vänster sida

Mild plagiocefali höger sida

Moderat-påtaglig plagiocefali vänster sida

Moderat-påtaglig plagiocefali höger sida

Mild brachycefali

Moderat brachycefali

Påtaglig brachycefal

 

Informationsmaterial