Behandling/Treatment

Exempel på träning av rotation åt vänster, vid vänstersidig torticollis.

Stretching treatment for left sided torticollis. Combinated stretch of lateral flexion and rotation.

 

Målet med behandlingen är att förhindra och minska asymmetrier i skallform, huvudhållning, rörlighet i lateralflexion (sidböjning) och rotation samt muskelfunktion/styrka.

Behandling utförs av fysioterapeut/sjukgymnast eller av föräldrarna med instruktion, kontroll och uppföljning av fysioterapeut/sjukgymnast med erfarenhet vid att behandla barn. Det finns evidens för att behandlingstiden blir väsentligt kortar då erfaren fysioterapeut/sjukgymnast behandlar barnet tre dagar i veckan jämfört med föräldrars behandling sju dagar i veckan.

Hantering av barnet för att minska risken för skallasymmetri samt för att stimulera symmetrisk huvudhållning och muskelfunktion ingår alltid i behandlingen. Det är viktigt att barnet är mycket på mage då det är vaket och under uppsikt. Detta stimulerar också den motoriska utvecklingen.

Om muskeln är förkortad ingår passiva töjningar i behandlingen. Vid sidoskillnad i muskelfunktion/styrka mellan höger och vänster sida ingår aktiva muskelstärkande rörelseövningar (se bildgalleri hantering,behandling).

 

Prognos

 

Ett mycket litet antal barn behöver opereras då fysioterapi/sjukgymnastisk behandling inte gett ett tillfredställande resultat. De flesta studier uppger att ca 5 % av barnen med torticollis behöver opereras. Åldern då barnen opereras varierar, ett fåtal är under ett år, de flesta är minst 4-5 år eller äldre. Dagen efter operationen brukar barnet få åka hem, operationen följs av intensiv fysioterapi/sjukgymnastik. Ärret brukar bli fint, nästan osynligt

 

PÅBÖRJA ALDRIG EN TÖJNINGSBEHANDLING INNAN DU FÅTT INSTRUKTION AV DITT BARNS FYSIOTERAPEUT/SJUKGYMNAST!

 

The goal with the treatment is to prevent and minimize asymmetry in head posture, neck motion and prevent skull asymmetry. The treatments are performed by a physiotherapist three times  aweek or performed by the parents seven days a week with instructions, control and follow ups by the physiotherapist. There are evidence that treatment done by a experienced physiotherapist give shorter treatment time. If the muscle is tight, passive stretching exercises are included in the treatment (picture gallery). If there is an imbalance in strength/endurance between the left and right side active muscle strengthen exercises are included. A few children need surgery if adequate physiotherapy does not give satisfactory result. Surgery is only needed if there is a tight muscle which limits the motion and gives a tilted head posture.

 

NEVER START A STRETCHING EXERCISE WITHOUT CONSULTING YOUR CHILDS PHYSIOTHERAPIST

 

Operation/Surgery