Kinesiology Taping

På denna bild kinesio tape applicerad längs med (In this picture facilitating taping along, "non affected side") M.Sternocleidomastoideus och M. Trapezius övre kant.

Ofta kan det räcka att istället tejpa med en avslappnande teknik över (often relaxing technique across the "affected side" is enough)

M. Sternocleidomastoideus på den sida barnet lutar huvudet åt. 

 

Kinesiology tejping används numera som komplement till den övriga behandlingen vid torticollis. Kinesio tape är en specialtejp som kommer från Japan. Med olika tekniker kan man påverka muskulaturen: ge facilitering, avslappning och korrigering.

Kinesiology taping is a complementary treatment that is designed to provide support and stability to muscles and joints
without restricting the body’s range of motion. Kinesiology taping provides immediate sensory motor feedback
regarding functional abilities.


För barn med torticollis finns flera olika tekniker som kan användas. I dagsläget (maj 2012) är mitt första val att använda avslappnande teknik där jag applicerar tejpen tvärs över m. sternocleidomastoideus på samma sida som barnet lutar huvudet åt ("starka sidan").

For children with torticollis severeal techniques to apply the tape can be used. My first choice to day is relaxing technique across the affected/stronger muscle (the same side as the child tilt the head towards):

Ett annat alternativ är att använda faciliterande teknik där tejpen appliceras längs med m. sternocleidomastoideus på den sida barnet inte lutar åt ("svaga sidan").

Även korrigerande teknik kan användas, tejpen appliceras då på så sätt att den ger en påminnelse om att rätta upp huvudet. Korrigerande teknik är svårare att använda på de allra yngsta eftersom de har en relativt kort hals, på lite äldre barn (>2-3 år) fungerar den ofta mycket bra.


 

Man kan prova sig fram, ibland räcker en teknik, ibland kan man kombinera flera. Generellt gäller oftast "Less is more"

 

Jag har nu prövat Kinesiology tejpning på spädbarn med torticollis sedan år 2010 och ser en omedelbar effekt på muskelfunktion/styrka. Jag använder "Gentle tape" som är en lite snällare Kinesio tape för känslig hud (på spädbarnen). En retrospektiv studie som beskriver den omedlbara effekten vid kinesiology tejpning vid torticollis finns publicerad.

A retrospective study about kinesiology taping and torticollis is recently accepted and published.

Öhman A. The immediate effect of kinesiology taping on muscular imbalance for infants with congenital  muscular torticollis. PM&R in press 14 June 2012.

 

En randomiserad blindad studie som utvärderar den omdelbara effeketen av kinesiology tejpning på spädbarn med torticollis påbörjades i februari 2011 på DSBUS, Göteborg och pågår.

Detta är del 1 i en studie som utvärderar effekten av kinesiology tejpning. Del 2 som skall utvärdera om behandlingstiden påverkas planeras att starta under andra halvan av år 2012.

A randomized study is ongoing, in two parts, immediate effect and long term effect (is the treatment time deacresed when using kinesiology taping?)

 

Det finns behov av att genomföra flera randomiserade studier. Om det finns någon som är intresserad av att starta en studie om Kinesiology tejpning är jag gärna delaktig som bollplank/Anna


If somebody consider a study and want to discuss, send me a message/Anna

 Annika Carlsson sjukgymnast Malmö berättar om sin erfarenhet av kinesiology tejpning

Uppdaterat 2012-11-06

/ Anna