Leka på mage

En spegel kan göra det mer stimulerande för barnet när det ligger på mage. Små barn är ofta mycket förtjusta i sin spegelbild.

 

Det är viktigt att små barn får tillbringa tid på mage när de är vakna och under uppsikt!

Små barn behöver  vara på mage flera gånger per dag när det är vakna och under uppsikt. Detta för att stimulera motorisk utveckling, träna huvudkontroll, för att träna styrka och stabilitet i nackens muskulatur samt minska risken för skallasymmetri.

Flera vetenskapliga studier visar att barn som aldrig eller sällan är på mage när de är vakna har en senare motorisk utveckling än barn som tillbringar mer tid på mage.

Om ditt barn inte trivs på mage, ge det korta men många stunder på mage. Försök att distrahera ditt barn, gör det roligt för ditt barn att vara  på mage. När det blivit mer vant att vara på mage och starkare så kommer det att trivas på mage.

Förr i tiden dvs före 70-talet sov spädbarn på rygg precis som i dag. Generellt tycks man ha varit bättre då på att placerat sina barn i magläge när de var vakna. I dag finns många spädbarn som tillbringar ingen eller lite tid på mage.

 

 Bild från 50-talet. 

 

 

 

Det är viktigt för spädbarn att vara på mage när de är vakna, men de skall sova på rygg.

 

 

Redan när barnet är nyfött bör man börja vänja det vid att vara på mage då det är vaket. Det blir svårare för barnet om man väntar tills det blir äldre. Tips på olika sätt att ha sitt barn på mage finns i en broshyr "Lek på mage".  Broshyren är sammanställd av Anna Öhman i samarbete med barnhälsovårdsöverläkaren Thomas Arvidsson i Göteborg, professor Göran Wennergren som forskar på SIDS samt barnsjuksköterskorna Anna Jörnvik och Marina Melander.

 

 

OBS! Den gammla versionens rekommendationen om kudde gäller inte längre.

Uppdaterad "lek på mage"

Det är endast texten som är ändrad, alla bilder är samma som tidigare.

 

Tips på hur man kan stimulera sitt barn att vara på mage finns i bildgalleri: Lek på mage.

 

Good information in English (from Youtube)

 

More ideas for tummy time in English (from youtube)