Operation/Surgery

Efter operation används ofta en hård halskrage.

After surgey a collar is used.

Kort beskrivning av hur det går till på barnklinikerna i Göteborg och Stockholm.  

För cirka 5 % av barnen med congenital muscular torticollis hjälper inte sjukgymnastik med töjningsövningar utan en operation kan bli nödvändig. Oftast har man då försökt med sjukgymnastik i flera månader utan att det har blivit tillräcklig förbättring av rörligheten. För äldre barn kan beslut om operation tas snabbare då läkaren kan bedöma att muskeln är allt för stram för att det skall vara meningsfullt att prova sjukgymnastik någon längre period. Den vanligaste operationsmetoden är en tenotomi, där muskelns båda nedre fästen delas och en mindre bit av muskeln avlägsnas. En halskrage provas ut innan operationen och sätts på direkt. Utan krage är det svårt att undvika att luta huvudet. Barnen vänjer sig snabbt vid kragen och de flesta har kragen hela dygnet, undantag kan göras för de små barnen. Kragen tas av enbart i samband med träning och ibland då barnet skall äta. En något mjukare krage kan ibland användas på natten. Ett fåtal barn opereras redan vid några månaders ålder, och då används inte alltid halskrage. De mindre barnen har svårare att acceptera kragen och klarar sig ofta bättre än de äldre barnen, eftersom de inte vant sig vid en upprätt position med sned huvudhållning. Äldre barn som länge gått med huvudet sidtippat kan uppleva omgivningen som lite sned när de efter operationen har huvudet rakt. Detta brukar rättat till sig efter ca en vecka (vilket flera äldre ungdomar/barn berättat om). Träningen påbörjas dagen efter operation med uttag av rörlighet i nacken samt hållningsträning. Träningens innehåll förändras successivt och utökas med töjningar mm. Vanligast är att barnet får komma till sin sjukgymnast två-tre dagar i veckan för träning. De får också ett hemträningsprogram. Successivt minskas sjukgymnastbesöken och användandet av krage detta anpassas individuellt. Oftast behövs kragen under flera månader. Barn under 6 år anses få bäst resultat (vissa anser upp till 12 år) men även äldre barn har nytta av operationen med ökad rörlighet  och förbättrad huvudhållning. 

Surgery
In severe cases where there is no response to conservative treatment i.e. physiotherapy, the
infant/child will be treated with surgery. For the majority of patients a uniform surgical method of distal unipolar open release with partial excision of the clavicular and the sternal heads of the sternomastoid muscle is carried out. After surgery there is an intensive programme of physiotherapy with stretching, strengthening and other exercises to stimulate a symmetric position of the head. The postoperative physiotherapy starts the day after surgery. A postoperative brace is prescribed to help the
child to maintain the corrected head position  and is worn for one to several months.