Hjälpmedel vid skallasymmetri

 

Förr i tiden användes ofta kudde, evidens för kuddens effekt saknas i dagsläget. Om kudde används bör den tas bort innan barnet börjar vända sig själv till mage.

 In old days pillows was used, there is a lack of evidence for the effect. If a pillow is used it ought to be taken away before the infants starts turning over to prone by themselfs. Photo from 1957.

 

 

Baby sleep, för att hjälpa barnet ligga på sidan/halvt rygg. Min uppfattning är att den fungerar oftast mycket bra för barn som är yngre än sex månader men sällan efter  sex månaders ålder, undantag finns som triv i att ligga i den längre ex. lite mer stillsamma barn. 

 

Baby sleep is a wedge that can be used to keep the infant on the side when sleeping (half side half back). It made to prevent the infant from falling into prone position and to allow safe side sleeping. If the infants stays in semi-side position it is probably the most effective tool today (2015). If the infant prefer to turn to the back, Mimos pillow may work well.


Mimos Pillow can be used to prevent skullasymmetry.

  

 

En specialkudde som tycks  lovande, materialet är annorlunda och den har en väl genomtänkt konstruktion. Enligt min erfarenhet fungerar kudden relativt bra om under förutsättning att barnet ligger kvar på den.  

 

 

 

Studien som utvärderar Mimos Pillow är klar. Det var en signifikant skillnaden mellan barnen som använde mimos pillow och dem som hade en "vanlig" kudde.

Studies thats evaluate this pillow are  published. The study showed that there were a significant difference between the group that used mimos pillow and those that did not.

 

Baby Halo, finns i USA, en ring att ligga på istället för kudde, uppfunnen av sjuksköterska som arbetar på neonatalavdelning, tidigare bara används på

sjukhus i USA, finns i tre storlekar. Gick att köpa av privatpersoner i USA, men tycks nu försvunnit från marknaden. Vår test kille (tre månader) trivdes bra den korta stund han provade, passar nog generellt bäst för de allra yngsta samt ev. för lite äldre barn som ligger väldigt stilla i samma ställning. Kan vara ett alternativ eller komplement för en del barn kanske främst om skallen är platt mitt bak. Har låtit några barn prova den och den tycks fungera relativt bra för barn som ligger relativt stilla. Tyvärr tycks den vara mycket svår att få tag på för tillfället.

The baby halo seems to be hard to get nowadays, before it could be bought from USA.

 

babyhalo uppifrån

 

Baby Halo är gjord i mjukt material och sluttar lite för bättre komfort vid nacken.