Förslag till föräldrar

Att vara på mage när barnet är vaket är bra av flera skäl. Tränar huvudkontroll, styrka i nacken, stimulerar motorisk utveckling och skyddar skallen från belastning dvs minskar risken för skev skalle.

Ert barn bör alltid sova på rygg, detta gäller både på natten och på dagen.

Om ert barn visar tendens att ha en favoritsida dvs. mestadels lägger huvudet åt antingen höger eller vänster sida, bör ni hjälpa ert barn att variera huvudets position.  Också om barnet ligger stilla med huvudet utan någon variation alls åt sidorna bör ni hjälpa ert barn att variera huvudpositionen. Detta för att hindra en ensidig belastning av barnets skalle, vilket ökar risken för att få en tillplattad skallform, en lägesbetingad skallasymmetri.

 

Redan från det att barnet är nyfött bör det ges möjlighet att tillbringa så mycket tid som möjligt på mage när det är vaket och under uppsikt. Om barnet somnar när det ligger på mage, bör ni vända barnet så att det ligger på rygg.

Om barnet ogillar att vara på mage, ta korta stunder, något kortare än vad barnet accepterar, öka tiden successivt allteftersom barnet klarar längre stunder. Försök göra det till en rolig stund t.ex. ha roliga saker som bara tas fram när barnet är på mage, då förknippas magläget med något positivt. Variera med olika sätt att vara på mage t.ex. ligga över förälderns ben (dvs. i lätt uppförslut) detta gör det lättare att lyfta huvudet och händerna blir fria för att utforska något roligt föremål. Ett barn som tidigt vänjer sig att tillbringa vaken tid på mage, accepterar oftast detta väl. Det finns inga vinster med att vänta med att införa vaken tid på mage.

 

Att barnet får tillbringa mycket tid på mage när det är vaket minskar risken för lägesbetingad skallasymmetri samt stimulerar barnets motoriska utveckling.

 

Om en del av ert barns skalle har blivit tillplattad bör belastning av den delen av skallen helt undvikas. Kontakta ert BVC mottagning för bedömning och rådgivning.