Articles/studies about CMT or related subjects (our studies).

Artikel om CMT och motorik.

Klicka på länken dvs, artikelns namn så kommer ni till abstract/sammanfattning

 

 

Artiklar 

  • Anna Ohman, Emilie Holmberg Bjarlestam

To Prevent and Handle PositionalDeformational Skull Asymmetry in Infants —A Survey on Child Health Care Nurses and Parents’ Perception of theGiven InformationOpen Journal of Therapy and Rehabilitation 2020;8:13-27.

 

  • Wennergren G, Nordstrand K, Alm B, Möllborg P, Öhman A, Berlin A, Katz-Salamon M, Lagercrantz H. Updated Swedish advice on reducing the risk of sudden infant death syndrome. Acta Paediatr. 2015 May;104(5):444-8

 

  • Öhman A. The immediate effect of kinesiology taping on muscular imbalance in the lateral flexors of the neck in infants. A randomized masked study. PM&R 2014 Pubilshed early online.

 

  • Öhman A. A Specially Designed Pillow Can Decrease Developmental Plagiocephaly in Young Infants. Health  2014;6 (9)

 

  • Öhman A. A specially designed pillow may be used as treatment for young infants with developmental plagiocephaly. Health 2013;5(12):2064-2067.

 

 

 

 

Article at: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09593985.2012.753495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avhandling

 

 

  Länk till avhandlingens Kappa på GUPEA

  http://hdl.handle.net/2077/18238

  

 

 

Övrigt

 Ett kapitel om Kongenital muskulär torticollis i Fysioterapi för barn och ungdom Teori och tillämpning. Redaktörer: Beckung E, Broberg E, Rösblad B. Studentlitteratur.  Lund 2013

En revidering av "Sjukgymnastik för barn och ungdom" 2001.

 

 

  Fysioterapi barn och ungdom

 

 

 

Öhman A. Broschyr Lek på mage i samarbete med BVC i Göteborg. 2007. Hör av er via kontaktsidan om ni vill ha denna./Anna

 

 

 

Uppsats