Articles/studies about CMT or related subjects (our studies).

Artikel om CMT och motorik.

Klicka på länken dvs, artikelns namn så kommer ni till abstract/sammanfattning

 

 

Artiklar 

  • Wennergren G, Nordstrand K, Alm B, Möllborg P, Öhman A, Berlin A, Katz-Salamon M, Lagercrantz H. Updated Swedish advice on reducing the risk of sudden infant death syndrome. Acta Paediatr. 2015 May;104(5):444-8

 

  • Öhman A. The immediate effect of kinesiology taping on muscular imbalance in the lateral flexors of the neck in infants. A randomized masked study. PM&R 2014 Pubilshed early online.

 

  • Öhman A. A Specially Designed Pillow Can Decrease Developmental Plagiocephaly in Young Infants. Health  2014;6 (9)

 

  • Öhman A. A specially designed pillow may be used as treatment for young infants with developmental plagiocephaly. Health 2013;5(12):2064-2067.

 

 

 

 

Article at: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09593985.2012.753495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avhandling

 

 

  Länk till avhandlingens Kappa på GUPEA

  http://hdl.handle.net/2077/18238

  

 

 

Övrigt

 Ett kapitel om Kongenital muskulär torticollis i Fysioterapi för barn och ungdom Teori och tillämpning. Redaktörer: Beckung E, Broberg E, Rösblad B. Studentlitteratur.  Lund 2013

En revidering av "Sjukgymnastik för barn och ungdom" 2001.

 

 

  Fysioterapi barn och ungdom

 

 

 

Öhman A. Broschyr Lek på mage i samarbete med BVC i Göteborg. 2007. Hör av er via kontaktsidan om ni vill ha denna./Anna

 

 

 

Uppsats