Lateral shift

Lateral shift of the head towards the affected side

Barn som är några år upp till vuxen ålder kan ha ett lateralt shift av huvudet åt den kontrakta sidan. Det kan också vara en kombination av att hålla huvudet snett och att ha det förskjutet i sidled.

 

Children at some years of age up to adult may have a lateral shift of the head to the affected side. There may also be a combination of lateral flexion (ölateral bend) towards the affected side and a latreal shift to the same side.