PCM Plagiocephalometry

Leo van Vlimmerens avhandling

Leo van Vlimmeren leg fysioterapeut fil dr i Holland hans avhandlingen heter "Asymmetry in infancy". En mycket läsvärd avhandling.

Kortfattat så värmer man en remsa av ett speciellt plastmaterial och formar det runt skallen. Märker ut näsa och öron, sen mäter man enligt en formel. En kort bildpresentation finns under PCM Photos.

Bara att använda avgjutningen/remsan för att kunna se skillnader mellan olika tillfällen kan ge värdefull information. Förbättringar, försämring eller ingen påtaglig skillnad.

Han har gjort en manual med fantastiskt illustrativa bilder, man kan köpa ett "kit" med material från honom.

 

Det kommer mer text (på Engelska), med Leos tillstånd.

/Anna