"Severity assessment scale for plagiocephaly" och "Severity assessment for brachycephaly"

Bedömningsinstrument för skallasymmetri

"Severity assessment scale for plagiocephaly" and "Severity assessment for brachycephaly"

Assessment for skull asymmetry.

Evaluating the infants skull.

Det finns skattningsskalor med bilder som kan användas vid bedömning av skallasymmetri.

"Severity assessment scale for plagiocephaly" sned/skev skallasymmetri bedöms. Skalan är testad för inter och intra reliabilitet, resultatet är publicerat nu. click here.

 

"Severity assessment for brachycephaly" Platt bakhuvud bedöms.

 

Skalarna är framtagna av Cranialtech i USA.

 

Man kan också använda en kraniometer för att mäta grad av och förändringar vid skallasymmetri. Diagonalerna mäts och ett  index räknas ut, CVAI (Cranial Vault Asymmetry Index)

Also a craniometer can be used to measure the degree of severity and changes of skullasymmetry. Diagonals are measured and CVAI is counted (Cranial Vault Asymmetry Index).