Information till småbarnsföräldrar

Länk till informationsbladet

Information till småbarnsföräldrar


Information till småbarnsföräldrar!

 

Små barns skallar är mjuka och om barnets huvud alltid ligger i samma läge påverkas barnets skallform. När barnet föredrar att ligga med ansiktet vänt åt en sida kan barnet utveckla sned skallform, skallasymmetri (plagiocefali). Bakhuvudet blir då tillplattat på ena sidan och pannan på samma sida buktar fram, även örat på samma sida förskjuts framåt. Om barnet i stället ligger med ansiktet framåt hela tiden utan vridning, blir bakhuvudet tillplattat mitt bak (brachycefali).

 

Det är viktigt att hjälpa barnet att variera huvudställning när det ligger på rygg, ibland med ansiktet åt höger ibland åt vänster (om barnet inte varierar spontant), detta för att undvika/minska risken för sned eller platt skalle.

 

När barnet är vaket och under uppsikt är det viktigt att ge det tid på mage. Detta för att träna upp huvudkontroll, träna styrka i nacke och överkropp samt stimulera motorisk funktion. Samtidigt avlastas barnets bakhuvud vilket minskar risken för skallasymmetri.

Lättast är att börja ge barnet tid på mage redan som nyfödd. Om barnet har svårt att acceptera att vara på mage kan man börja med korta stunder, och öka tiden successivt.

 

 

 

Om det lilla barnet somnar på mage så vänder man det över till rygg. Spädbarn ska enligt gällande rekommendation alltid sova på rygg.

                                                 

 

Om ditt barn har en skallasymmetri bör du i första hand kontakta din läkare eller sjuksköterska på barnavårdscentralen för rådgivning.

 

 

Sammanställt av Anna Öhman specialistsjukgymnast, fil dr, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i samarbete med professor Göran Wennergren, docent Bernt Alm och barnhälsovårdsöverläkare Per Möllborg.