Congenital muscular torticollis

Exempel på vänstersidig torticollis. Det är alltid barnets vänster och högersida som avses.

 

 

 

 Torticollis

Torticollis är en relativt vanlig åkomma hos små barn som innebär att barnet har en "felställning" av huvudet. Torticollis betyder "sned hals", "tortus" = sned och "collis" = hals. Den vanligaste formen hos små barn är den medfödda formen, "congenital muscular torticollis" som förkortas CMT. Barnet håller huvudet sidböjt (tiltat) åt ena sidan och roterat åt motsatt håll. CMT beror på en påverkan av muskel Sternocleidomastoideus, som kan vara förkortad och/eller spänd. Vid klassisk torticollis håller barnet huvudet tiltat åt ena sidan och vrider åt den motsatta sidan, men variationer kan förekomma, ibland syns bara en snedhållning av huvudet och rotationen är mindre påtaglig. Nästan alltid förekommer en sidoskillnad i muskelfunktion, där torticollissidan har en högre grad av aktivitet/styrka än den andra sidan som kan tyckas påfallande svag.

 

Vänstersidig torticollis

 

 

Vid vänstersidig torticollis sidböjer (tiltar) barnet huvudet åt vänster och roterar (vrider ) det åt höger. Vänster sida har en mer påtaglig aktivering av muskelfunktion än höger. Risk för skallaymmetri främst på höger sida av bakhuvudet som riskerar att bli tillplattat pga av ensidigt lägemot fast underlag.

 

Högersidig torticollis

Vid högersidig torticollis siböjer (tiltar) barnet huvudet åt höger och roterar (vrider) det åt vänster. Höger sida har en mer påtaglig aktivering av muskelfunktion än vänster sida. Risk för skallasymmetri främst på vänster sida av bakhuvudet som riskerar att bli tillplattat pga ensidigt läge mot fast underlag.

 

 

DIAGNOSEN SKALL ALLTID STÄLLAS AV VÅRDPERSONAL MED ERFARENHET AV TORTICOLLIS OCH BARN. DETTA DÅ DET FINNS FLERA ANDRA ORSAKER TILL TORTICOLLIS SOM MÅSTE UTESLUTAS.