Bildgalleri Undersökning/bedömning

Detta är en del av de metoder vi använder vid undersökning/bedömning. Andra kanske gör annorlunda. Undersök inte barnet själv utan låt någon med erfarenhet av torticollis göra detta. Muskelfunktion kan vara ok att göra själv men rörlighet bör undersökas av sjukgymnast eller annan yrkesgrupp som är van att göra detta. Tänk på att det lilla barnet inte kan tala om för dig hur det känns.

This are some of the assessments/measurments that we use. Other physioterapist may do differently. You can assess musle function of the lateral flexors of the neck yourself but let a trained professional do the other assessments/measurements.

traktionstest.jpg

Traktionstest, observation av barnets huvudposition.

Observation of the infants head position.

trak.jpg

Traktionstest.

assessment plagiocephaly.jpg

Undersökning av skallform.

Assessment of skull shape.

asymmetry .jpg

Facial asymmetri t.ex. käke/haka.

Facial asymmetry e.g. jaw/chin.

test MFS.jpg

Bedömning av muskelfunktion/styrka, barnet hålls horisontellt och huvudpositionen observeras.

Assessment of muscle function in the lateral flexors of the neck.

MuscleFunctionScale.jpg

Muscle Function Scale, ordinalskala för bedömning av muskelfunktion i nackens lateralflexorer hos spädbarn.

Muscle Function Scale an ordinal scale for assessment of muscle function in the lateral flexors of the neck in infants.

MFS test right.jpg

Lateralflexorerna (sidböjarna) är här svagare i höger än i vänster sida (jämför med nästa bild).

The lateral flexors is weaker in the right side than the left (compare with next picture).

MFS left.jpg

Vänster sida starkare, alltid barnets höger och vänster sida som avses.

Left side is stronger (compare with the previous picture), it is always realted to the infants right and left.

strength training CMT left.jpg

Funktionellt test av styrka i nackens lateralflexorer, kvalité och uthållighet/styrka mellan höger och vänster sida bedöms.

Functional test of strength/endurance, left and right side are compared.

CMT myometry.ashx.jpg

Styrka i nackens lateralflexorer mätt med handynamometer "Myometer".

Strength in the lateral flexors of the neck measured with a handheld dynamometer.

act rot.jpg.jpg

Aktiv rotation skattas.

Active rotation is estimated.

CMT rotation in prone.jpg

Om barnet kan ligga med axlarna mot underlaget och huvudet fullt roterat utan bekymmer finns ca 90 grader.

If the infants shoulder is against the surface and the head fully rotated without problem, the infant have a rotation of 90 degrees.

measure rotation VMT.jpg

En Arthodial protractor (stor gradskiva) kan användas för att mätta full rotation, vid rörlighet 90 grader eller mindre hålls protractorn över barnet.

Measurement of rotation with an Arthodial protractor.

IMG_4010.jpg
measure rotation goniometer cmt.jpg

Goniometer (en vinkelmätare) kan användas med barnet liggande på rygg, rörlighet upp till ca 70 grader kan mätas sedan tar kinden emot i underlaget.

Rotation measured with a goniometer, limit for this way to measure is about 70 degrees, since the surface limits the possiblity to rotate the head.

rotation above 90.jpg

När barnet har en rotation i nacken som är >90 grader hålls protractorn under barnets huvud.

When the infant has a rotation greater than 90 degrees is the protractor held below the head.

measure rotation ccmt older child.jpg

Större barn kan mätas sittande, det kan vara fördel att även mätta större barn i liggande, då det då är lättare att slappna av.

Older children can be measured in sitting, however it is an advantage to measure also older children i lying, since they relax more in this position.

measure lateral flexion CMT.jpg

Mätning av lateralflexion.

Measuring lateral flexion.

measure lateral flexion.jpg

Mätning av passiv lateralflexion

Measuring passive lateral flexion of the neck.