Motorisk utveckling

Vaken tid på mage stimulerar den motoriska utvecklingen.

Det finns några studier som tyder på att barn med torticollis (som grupp) har risk för att uppnå de tidiga motoriska milstolpar senare under det första levnadsåret än förväntat. Detta kan  innebär att barnet är senare än jämnåriga med t.ex. huvudkontroll, vända runt, sitta, krypa, resa sig till stående. Den motoriska utvecklingen kan variera mycket mellan barn som har torticollis och även ett barn med torticollis kan vara tidig i sin motoriska utveckling.

Om barn tillbringar ingen elller lite tid på mage när de är vakna är en faktor som påverkar den motoriska utvecklingen betydligt mer. Det är viktigt för alla barn att få tid på mage när de är vakna. Generellt tycks det finnas relativt många barn som får alldeles för lite "tummy time". Om ditt barn har svårigheter att lyfta upp huvudet när hon/han ligger i magläge behövs sannolikt mer "tummy time" dvs mer tid på mage. Det blir inte lättare om man väntar till barnet blir större, prova i stället många korta stunder varje dag. Efter ett tag brukar barnen uppskatta att vara på mage och föredrar magläge när de är vakna framör ryggläge.

se Lek på mage