Skallasymmetri/Developmental plagiocephaly

Infant with plagiocephaly

Skallasymmetri, tillplattat bakhuvud och framskjuten panna på höger sida. The picture above shows a skull deformity to the right. It is very important with variation of the head position to avoid asymmetry. For more pictures go to picture gallery.

 

 

Lägesbetingad skallasymmetri

På grund av att skallen hos små barn är mjuk ger ensidig belastning på hårt underlag en deformation av skallen. Plagiocefali, kallas det när den ena sidan av bakhuvudet blir tillplattad samtidigt som pannan buktar ut på samma sida. Den uppstår på grund av att barnet alltid/oftast föredrar att ligga med huvudet roterat/vridet åt samma sida. Skallasymmetrin kan snabbt förvärras, men kan också minskas eller försvinna helt om den tillplattade sidan får effektiv avlastning. Även att belasta andra sidan kan ha stor betydlese. Det är lättare att påverka skallformen desto yngre barnet är. Detta pga att huvudet växer som snabbast under barnets första levnadsmånader och de yngre barnen är oftast lättare att hantera än de lite äldre barnen. Dock kan man få förbättring även hos barn som är 9-10 månader, men utmaningen att f det att fungera är stor för föräldrarna.

 

Skull asymmetry/Plagiocephaly also called Flattned head

When the child has a favourite side and spends most time lying with his/her head in the same position the head gets flattened on this side. This deformity can develop very quickly but can also decrease or disappear totally if the head is relived from pressure. There can also be other reasons for skull asymmetry and you should always consult your physician.

 

Även många barn utan torticollis utvecklar en lägesbetingad skallasymmetri pga. att de har en favoritsida. Även före 70-talet sov barn på rygg men man tycks generellt ha varit bättre på att variera barnets position på den tiden. Enligt gamla barnsköterskor användes vändschema för spädbarn på den tiden och man tycks ha varit bättre på att ha barnen på mage då de var vakna.

 

Det har också blivit vanligare att barn har ett platt bakhuvud pga av att de tillbringar mycket tid på rygg utan att variera huvudets ställning nämnvärt.

 

Platt och bred skalle kallas för brachycefali.

 

 

 

  Exempel på tillplattat bakhuvud vid några månaders ålder. Om barnet tillbringar tid på mage då det är vaket minskar risken för att få ett platt bakhuvud. Brachycephaly at the age of a couple of months. If the infant have awake and supervised tummy time the risk for brachycephaly will decrease.

 

Se fler bilder "Bildgalleri" 

 

Det finns andra mer sällsynta orsaker till att barn kan ha en skallasymmetri eller ovanlig skallform. Därför bör alltid barnets läkare på BVC bedöma om annan åtgärd är aktuell ex. remiss till Craniofaciala mottagningen.

 

 

Att förebygga LÄGESBETINGAD SKALLASYMMETRI
plagiocefali och brachycefali

Det är av stor vikt att barnet varierar huvudets ställning i liggande för att hindra att skallasymmetri uppstår. När barnet är vaket och under uppsikt bör det tillbringa mycket tid på mage (se lek på mage).

 

Vid påtaglig skallasymmetri fungerar det ofta bra att låta barn som är yngre än sex månader sova på sidan med ett stöd (baby sleep) som hindrar barnet från att falla över på på mage eller rygg. Om barnet kan vända sig till mage bör man inte längre använda sidostödet. Att sova på sidan är inte farligt men det förutsätter att barnet inte kan falla över på mage.

Tänk även på att bilbarnstolen innebär ett hårt underlag, så använd den bara i bilen.

 

SMÅ BARN SKALL ENLIGT GÄLLANDE REKOMMENDATION SOVA PÅ RYGG.

 

Lek på mage, Sov på rygg.

Play on the tummy, sleep on the back.

 

 

 

 

Informtion till småbarnsföräldrar

 

Deformational plagiocephaly
Deformational plagiocephaly (DP) is a condition in which the infant’s head are deformed as a result of prenatal or postnatal external moulding forces to the growing cranium. The natural history of DP is likely to have existed for centuries although at a lower rate than present. At the end of the last century the incidence of DP increased. The increasing incidence is likely to be related to the “back to sleep campaign”. Infants with CMT prefer to rotate their head to the opposite side of the CMT; with this side preference there is a high risk of developing plagiocephaly. If viewed from the top of the infants’ head the typical DP that forms a parallelogram will be observed. In addition to the usually unilateral flattening of the occipital area, there may be ipsilateral frontal and parietal bossing, cheekbone prominence and anterior ear displacement ipsilateral to the flattened occiput.The skull undergoes 85 % of its postnatal growth within the first year of life (12). The growth is most rapid during the first six months of life, specially the first three months; hence the plagiocephaly can develop very quickly in a newborn.

 

INFANTS SHALL AS RECOMMENDED SLEEP ON THEIR BACKS.

 

Information to the parents of infants

 

Information about flat head syndrome from Youtube