Anna

Anna Öhman

Från 1/6 2022 kommer jag att finnas på Östra Larmgatan 13 i Göteborg, hemsida barnfysioterapeuten.se

 

1996- 2013 arbetade jag som sjukgymnast på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus i Göteborg. Från 2010 delade jag min tid mellan sjukhuset och Friskispraktiken. Från augusti 2013 finnas jag på Friskispraktiken på heltid. Maj 2014 byte jag titel till leg fysioterapeut (yrket byte titel januari 2014, dock frivilligt för oss "gamla att byta titel).

Sedan 1997 har jag intresserat mig extra för barn med congenital muscular torticollis (CMT). 1997-98 påbörjade jag och Eva Klackenberg Arrhenius i Stockholm ett samarbete kring barn med torticollis, med gemensamma träningsprogram, riktlinjer efter operation mm. Tillsammans har vi skrivit ett kort kapitel om CMT i en lärobok för sjukgymnaster som arbetar med barn. Vi har under åren träffats 1-2 gånger per år samt har mycket E-Mail och telefonkontakt då vi diskuterat mycket kring torticollis. Vi har också tillsammans genomfört en bi-center retrospektiv studie på barn som opererats för CMT.

 

Min första studie var en kartläggning av barn som behandlats för CMT som spädbarn. De var när studien gjordes mellan 6 och 12 år. Resultatet i den studien gav nya frågor och funderingar vilket har resulterat i mer forskning, Mer än 20 publicerade artiklar samt en del andra skrifter.

Jag arbetade i sjukvården innan jag blev sjukgymnast 1990. 

Har sedan år 2004 specialistkompetens i pediatrik, Magisterexamen 2004, Licentiatsexamen 2007 samt Doktorsexamen år 2008.

Disputerade den 17 oktober 2008 i ämnet fysioterapi - CMT, instutitionen för neurovetenskap och fysiologi avdelningen för fysioterapi, Göteborgs Universitet.

Jag har håller i kurser om torticollis/skallasymmetri för fysioterapeuter samt samarbetar med BVC för att försöka förbättra förebyggande/behandlande arbete med skallasymmetri.

/Anna