Vuxna med congenital muscular torticollis

Huvud och axel hållning hos vuxen med vänstersidig torticollis, i detta fall en missad congenital muscular torticollis. Stramhet i muskulaturen förhindrar en symmetrisk hållning av huvud och axlar.

För en del vuxna som haft en lindrig torticollis som barn kan problem med nedsatt rörlighet och sned huvudhållning bli mer påtagliga med åren. Detta kan bero på att muskelns längd inte längre räcker till i samband med att man blir äldre och därmed längre. Det kan också vara enbart en sidoskillnaden i muskelfunktion/styrka/uthållighet som blivit mer påtaglig med tiden.

Även den som opererats för en mer påtaglig torticollis i barndomen kan senare få problem som vuxen. Detta kan bero på ex. att uppföljningen efter operationen inte varat tillräckligt länge dvs tills skelettets längdtillväxt är klar. Nedsatt rörlighet i nacken kan orsaka obehag och smärta i samband med längdtillväxt.

 

Snedhållning av huvudet hos vuxna kan bero på många olika orsaker, har man problem med nedsatt rörlighet, funktion eller smärta bör man söka ortoped/kirurg som är väl insatt i ämnet.

Även vuxna kan ha god nytta av operation, det finns flera (nyare) publicerade artiklar som visar på detta. Min klinska efarenhet av vuxna som opererats är att de får förbättrad huvudhållning och minskad smärta i nacke, arm, rygg.

Det krävs en hel del träning efter operation oavsett ålder/Anna