Exempel på andra former av torticollis

Exempel på skelningstorticollis, med lapp för ena ögat håller barnet huvudet rakt.

Diagnosen kan vara svår att ställa och det fungerar inte alltid med ögonlapp vid undersökning.

Congenital muscular torticollis är den valigaste formen av torticollis hos små barn, men det finns flera andra men relativt ovanliga sorter. Här nedan finns en kortfattad beskrivning av några av dessa.

  

Ocular torticollis/skelningstorticollis

Orsaken till ocular torticollis är att barnet har en liten skelning som gör att hon/han håller huvudet snett för att se bättre. Barnet behöver då i första hand få hjälp med sitt ögonproblem och sköts då på ögonklinik. Det kan ibland vara svårt att ställa diagnosen och när det finns misstanke om att ögonproblematik ligger bakom barnets torticollis brukar barnen få gå på upprepade ögonundersökningar. Denna form av torticollis brukar inte märkas förrän barnet börjar vara upprätt, liggande påverkas inte huvudhållningen av ögonen. 

 

Paroxysmal torticollis

Detta är en form av torticollis där barnet ofta växlar mellan att hålla huvudet rakt och sidtippat. Ofta variera barnet mellan att tippa huvudet åt höger och vänster. En del barn med denna form av torticollis är irriterade, skrikiga, kräks och kan ha en migränliknande huvudvärk i sina sämre perioder. Dessa patienter bör bedömas av någon som har efrarenhet av paroxysmal torticollis. Det finns också barn som bara har perioder där de växlar sida och inte besväras av övriga symtom. Perioderna med huvudtippning blir successivt glesare för att sedan helt försvinna. 

 

Klippel-Feils syndrom

Detta syndrom innebär att barnet har en medfödd kotmissbildning av halsryggen. Hos de allra flesta är syndromet lindrigt och innebär endast nedsatt rörlighet i halsryggen men hos ett fåtal barn är det kombinerat med en rad andra problem. I Sverige födds 2-3 barn per år med detta syndrom, det är något vanligare hos flickor än hos pojkar. Fakta finns att söka på socialstyrelsens sida om ”små och mindre kända handikappgrupper”. Det finns flera ovanliga former av torticollis som inte tagits med här.  

 

Anna Öhman och Eva Klackenberg Arrhenius Leg. Fysioterapeuter specialister i pediatrik