Kurs för fysioterapeuter som arbetar med barn som har congenital muscular torticollis

Träningsmaterial

 

 

 

Kurs för fysioterapeuter/sjukgymnaster

CONGENITAL MUSCULAR TORTICOLLIS.

 

Nästa kurstillfälle i Göteborg är inte helt klart ännu, troligen hösten 2020. Det blir en kurs i Stockholm under hösten 2019.

Under våren 2020 är även en kurs i Danmark planerad.

 

Anmälan är bindande (men kan överlåtas till kollega).

 

Anmälan till

ohmanan(at)gmail.com

 

Kursinnehåll:

Orsak

Skallasymmetri

Några andra former av torticollis

Bedömning; skallasymmetri och torticollis

Praktisk träning, bedömning

Behandling; skallasymmetri och torticollis

Kineso tape vid torticollis

Praktisk träning, behandling

 

Kostnad 6 250 kr inkl. moms

Fika och lunch ingår.