Kurs för fysioterapeuter som arbetar med barn som har congenital muscular torticollis

Träningsmaterial

 

 

 

Kurs för fysioterapeuter/sjukgymnaster

CONGENITAL MUSCULAR TORTICOLLIS.

De kurser som hålls för närvarnade är grundkurs tre dagar och fördjupningskurs en dag.

 

GRUNDKURS

Nästa grundkurs i Göteborg blir torsda-fredag 24-25 oktober samt måndag  2 December 2024,

Kursen tre dagar, uppdelad på först två dagar i följd basic kunskap om bedömning och behandling. Sen praktisk träning på hemmaplan och efter det en dag med fördjupade kunskaper.

 

Anmälan är bindande (men kan överlåtas till kollega).

 

Anmälan till

kontakt(at)barnfysioterapeuten.se

 

Kursinnehåll:

Torticollis

Skallasymmetri: plagiocefali, brachycefali, kraniosynostosis

Bedömning; skallasymmetri och torticollis

Praktisk träning, bedömning

Behandling; skallasymmetri och torticollis

Några andra former av torticollis som inte är ovanliga att påträffa.

Patientfall

Praktisk träning, behandling

Kineso tape vid torticollis

 

Kostnad 10 500 kr inkl. moms

Fika och lunch ingår.

 

FÖRDJUPNINGSKURS

För er som gått grundkurs och har erfarenhet av att bedöma och behandla små barn med torticollis finns en fördjupningskurs.

Nästa kurs blir torsdag 31 oktober2024

Kostnad 3 500 kr

anmälan till kontakt(at)barnfysioterapeuten.se