Antalet barn med skallasymmetri har ökat sedan man började läga spädbarn att sova på rygg. Trots det är det mycket viktigt att följa gällande rekommendationer angående sovläge. Risken för plötslig spädbarns död (SIDS) minskar om man avstår från att röka samt låter barnet sova på rygg. SIDS har mer än halverats sedan man började låta barn sova på rygg.

 

Se socialstyrelsens uppdaterade råd.

Socialstyrelsens råd till personal.

Förslag om hur man kan förebygga skallasymmetri

Förslag till föräldrar

Förslag till BB-personal

Förslag till BVC-personal