Personal på BB

Magläge när barnet är vaket bör startas så tidigt som möjligt

Personalen på BB är en viktig förebild och rådgivare till nyblivna föräldrar. Om man hjälper barnet att variera huvudpositionen redan under nyföddhetsperioden kan lägesbetingad skallasymmetri förebyggas. Forskning har visat att sjuksköterskorna på BB starkt influerar hur föräldrarna senare positionerar sitt barn efter att de lämnat sjukhuset. Därför är det viktigt att sjuksköterskorna på BB är medvetna om att barnet skall sova på rygg, och variera huvudpositionen samt ges övervakad tid på mage då det är vaket.

 

Se text med referenser