Sternomastoidtumor

The picture above shows a benign bump on the child´s left side, a sternomastoidtumor. About 25 % of all children with torticollis get this bump during the first few months after delivery.

 

Vissa barn får en godartad knöl på muskeln ett par veckor efter födseln. Denna benämns sternomastoidtumor, kommer på samma sida som barnet lutar huvudet åt och den är helt ofarlig. Den försvinner inom några månader men ibland kvarstår viss ärrvävnad, vilkent kan ge en stram ärrsträng. Detta kan hindra full rörlighet i nacken t.ex. kan det vara svårare att vrida/rotera huvudet år samma sida som barnet sidböjer/lutar huvudet åt.

Sternomastoidtumor bör bedömas av läkare med erfarenhet av torticollis.

 

Some children get a benign bump in the muscle some weeks after they are born. This form of bump always disappears but sometimes there is a remaining scare tissue and a tight lateral band that prevents full motion. The presence of SMT is not always associated with reduction in neck ROM. The bump should be examined by a physician experienced with torticollis.