Bildgalleri Hantering/behandling

Picture gallery handling/treatment

VIKTIGT!

Påbörja aldrig töjningsbehandling innan din barn blivit undersökt/bedömt. Och först efter att du fått instruktion av barnets sjukgymnast. 

Important!

Get instructions from your physiotherapist before starting any stretching treatment for your infant.


 

Tummy LIna w.jpg

Ha barnet mycket på mage då det är vaket för att avlasta bakhuvudet samt stimulera till rotation av "svåra sidan".

Give your infant a lot of tummy tine when awake and supervisd, to give pressure relief for the back of the head. At the same time stimulate rotation to the "difficult side".

Även ett nyfött barn kan ligga på mage då det är vaket och under uppsikt. Desto tidigare barnet vänjer sig vid att vara på mage då det är vaket desto lättare går det.

Even a newborn can spend time in prone when awake and supervised. Early start with tummy time help your infant to accept and like this position.

P tummy time hela W .jpg

En spegel uppskattas av de flesta små barn.

Infants appreciate to look in a mirror.

andreas tummy time w.jpg

Även den motoriska utvecklingen påverkas positivt om barnet tillbringer mer tid på mage då det är vaket.

The prone position stimulate motor development, infants with limited or no time in prone when awake is delayed in motor development compared with infants that get tummy time.

tummy time44.jpg

Samtidigt som bakhuvudet avlastas så tränar barnet huvudkontroll och styrka.

In prone position the infant develop postural control and strength in neck muscles

baby sleep W.jpg

Baby sleep är ett hjälpmedel för barn som har platt/skev skalle, de ligger halvt sida/rygg och avlastar den tillplattade delen av skallen.

Baby Sleep wedge is used when positioning infants with plagiocephaly/brachycephaly.

baby halo p.jpg

Baby halo är ett hjälpmedel som avlastar skallen för barn som fått platt/skev skalle.

Baby halo may be used for plagiocephaly/brachycephaly.

rotation CMT.jpg

Stimulera barnet att rotera huvudet åt den svårare sidan t.ex. när du bär ditt barn. Barnet på bilden roterar åt sin högra sida.

Stimulate your infant to look in the not preffered direction, in the picture rotation to the right is promoted.

act rot.jpg.jpg

Man kan sitta med barnet i knät och stabilisera barnets axlar samtidigt som man stimulerar till rotation av huvudet åt den svårare sidan. Barnet på bilden roterar åt sin högra sida.

Stimulation of active rotation to the right.

rotträn.png

Töjning av rotation åt höger (på bilden) kan ske med barnet liggande i behandlarens knä.

Strething of rotation to the right.

stretchCMT rot.jpg

Töjning av rotation åt höger i ryggliggande, man kan som mest komma till ca 70 grader innan kinden tar emot i underlaget.

Stretching in rotation to the left, the surface limits the rotation and about 70 degrees can be aicheved.

stretching CMT com W.jpg

Kombinerad töjning av rotation och lateralflexion. Viktigt att inte "tappa ned" barnets huvud. Rotation åt vänster på bilden.

Comibinated stretching of rotation and lateral flexion, hold the head in a little flexion when performing the stretch.

side stretch in handling.w.jpg

Man kan bära barnet i sidläge som på bilden, vilket ger en liten töjning av muskelaturen, på bilden en töjning av höger sida.

A little stretch when carring the infant, in this picture a stretch of the right side.

stretch ww.jpg

Töjning (höger sida) med barnet liggande i knät, nedre axeln stabiliseras.

Stretch of the right side in lateral flexion.

stretch left in stand w.jpg

Töjning (vänster sida) i sidhållande.

Stretch left side.

stretch CMT latflex.jpg

Töjning av lateralflexotrerna (sidböjarna) i ryggliggande (töjning av vänster sida).

Stretch of the left side.

handling MFS. w.jpg

Bära lite snett för att träna muskelfunktion/styrka, på denna bild tränas barnets högra sida.

Training of muscle function right side for infants with left-sided torticollis.

training muscle function lateraflexors.jpg

Träning av muskelfunktion/styrka med barnet sittande i knät, på bilden tränas barnets vänstra sida.

Training of muscle function in the lateral flexors of the neck in the left side, for infants with right-sided torticollis.

strength left w.jpg

Träning av muskelfunktion/styrka från ca två-årsåldern fungerar denna övning, barnet på bilden tränar vänster sida.

Muscle function training for children above 2 years of age. Strength in the left side in the picture.

strength training CMT right.jpg

Träning muskelfunktion/styrka äldre barn. Höger sida tränas på bilden.

An older child training strength/muscle function in the right side.

kinesiology taping girl.jpg

Kinesio Tape på ca 1 åring. Applicerad längs med M. Strenocleidomastoideus samt M. Trapetzius övre kant på "svaga" sidan och tvärs över M. sternocleidomastoideus "starka" sidan. Kan vara ett komplement vid träning av muskelfunktion/styrka. Metoden kommer att utvärderas med start under våren 2011.

Kinesiology taping as a complement.

KT t w.jpg

Kinesio tape längs med m. sternocleidomastoideus.

Kinesio tape applied at muscle sternocleidomastoideus.

KT www.jpg.jpg

Kinesio tape längs med M. Sternocleidomastoideus samt längs med M. Trapetzius övre kant.

Kinesiology taping applied.