Eva

Eva Klackenberg Arrhenius

Mellan åren 1970- 2010 har jag varit verksam som sjukgymnast på barnklinik. Först på St Görans barnsjukhus, som senare övergick i Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska i Stockholm. Sedan 70-talet har jag bedömt och behandlat barn med medfödd muskulär torticollis ( Congenital muscular torticollis = CMT). Mitt samarbete med Anna Öhman i Göteborg började 1997 kring denna patientgrupp, och vi utvecklade i vårt samarbete med gemensamma träningsprogram, riktlinjer efter operation mm. Vi har tillsammans skrivit ett kort kapitel om CMT i en lärobok för sjukgymnaster som arbetar med barn. 1-2 gånger per år träffas vi och har fortlöpande kontakt för att diskutera frågor som berör denna diagnosgrupp. Tillsammans har vi även genomfört en retrospektiv bi-centerstudie på barn som opererats för CMT. Jag har klinisk lärarutbildning och även en medicine magisterexamen samt specialistkompetens i pediatrisk sjukgymnastik. I min yrkesutövning har jag behandlat ett stort antal barn med torticollis. Jag har undervisat studenter och kollegor inom detta område. 

Sedan hösten 2010 trappade jag ner och arbetade på en privatpraktik en dag i veckan. Från maj 2012 arbetar jag inte längre med patienter, men ställer gärna upp i som konsult för kollegor som arbetar med denna patientgrupp och fortsätter mitt samarbete med Anna.