Orsak/Cause

Mindre käke på barnets höger sida. 

OBS! Alltid barnets  höger och vänster sida som avses, vilket blir "spegelvänt" för iakttagaren när barnet ses framifrån. 

Asymmetry of the jaw, smaller at the "torticollis side"

 

 

Varför barn får torticollis är okänt men det finns olika teorier. Tidigare trodde man bl.a. att förlossningsskada kunde vara orsaken, numera anses det att barnets läge under graviditeten sannolikt är orsaken, även detta är en gammal teori. Allt fler nyare studier stöder teorin om att barnet legat lite trångt och i samma ställning med huvudet under senare delen av graviditeten.

Man kan ofta se att käkpartiet är något mindre på torticollissidan, sannolikt pga. att barnet legat lite tilltryckt på den sidan. Många mammor berättar att barnet har legat trångt under graviditeten.

Torticollis är vanligare hos barn till förstföderskor och vid sätesförlossning. Det är också något vanligare med höftluxation hos barn med torticollis än vad det är i normalpopulationen.


 

The reason why children get torticollis is unknown but there are different theories. Earlier it was common to say that torticollis was sustained in childbirth, nowadays it’s regarded that the muscle is affected by the child’s position during pregnancy or birth. It is more common that first born children has torticollis. Compared with normal population, children with torticollis more often have had breech delivery or other complications at birth. It is also more common that children with torticollis have hip dysplasi compared to the normal population.