Ordlista

Arthrodial protractor en stor gradskiva som bl.a. kan användas vid mätning av rotation av huvudet.

Några förklaringar samt ibland stavning som

underlätta vid sökning av information.

 

Arthrodial protractor - en speciell stor gradskiva

Brachycefali - bredd platt skalle (engelska brachycephaly)

Congenital - medfödd

CMT - Congenital muscular torticollis (medfödd muskulär torticollis)

Goniometer - vinkelmätare, för undersökning av ex. ledrörlighet

Höftluxation - urledvridning eller rubbning av ledytorna. 

Lateralflexion- sidböjning 

Myometer - handhållen dynamometer 

Neonatal - tiden som nyfödd fram till utgången av första levnadsmånaden 

Ocular - som hör samman med ögonen 

Paroxysmal - anfallsvis uppträdande av symtom 

Pediatrik - läran om barns utveckling och sjukdomar

Plagiocefali -sned skalle ( söka på engelska plagiocephaly)

Population - befolkning, en bestämd grupp av individer

Prematur - Född före 37:e gravidetsveckan 

SIDS - Sudden Infant Death  Syndrom (plötslig spädbarnsdöd) 

Sjukgymnastik - fysioterapi

Sternocleidomastoideus - muskel som som böjer och vrider huvudet 

Sternomastoid tumor - godartad "knöl" på muskel strenocleidomastoideus 

Säte - stjärt, även förkortning av sätesbjudning 

Sätesbjudning - barnet föds med sätet först 

Torticollis - sned hals

 

Meddela gärna om ni saknar ord/förklaring här, ord som är relevanta för sammanhanget/Anna