Om oss/About us

Vi har båda specialistkompetens i pediatrisk sjukgymnastik.

Titeln sjukgymnast är numera ändrad till fysioterapeut (de "gamla" sjukgymnasterna kan välja att behålla titeln sjukgymnast, dock heter förbundet fysioterapi precis som utbildningen numera)

 

Vi är två leg. fysioterapeuter (yrket sjukgymnast har byt namn till fysioterapeut), vi är båda specilaister i pediatrik.

Anna Öhman och Eva Klackenberg Arrhenius (f.d. Perbeck Klackenberg) som har arbetar/arbetat med barn. Vi insåg för ett antal år sedan att det finns ett stort behov av information om torticollis, vi får ofta frågor från föräldrar, BVC och andra fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Vi har genom åren träffat ett stort antal barn med torticollis på våra arbetsplatser.

Anna arbetade på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus i Göteborg under 17 år, samt på  Friskispraktiken,  Göteborg  under drygt 11 år. Sedan1 juni 2022 finns Anna på Barnfysioterapeuten, Östra Larmgatan 13, i Göteborg. Hemsida barnfysioterapeuten.se

Eva har varit på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm och är numera pensionär.

Flera projekt för att ta reda på mer om hur vi bäst skall undersöka, behandla och följa upp barn med torticollis pågår i Göteborg. Målet med denna sida är att sprida information till både föräldrar och kollegor.

/Anna

 

We are two physical therapists specilalist in Pediatrik, Anna Öhman and Eva Klackenberg Arrhenius that have worked at pediatric hospital´s. We have meet a lot of infants/children with CMT, and the aim with this website is to share our experience to parents and to other physical therapists.

Anna have worked at Queen Silvia Children´s Hospital in Gothenburg, Sweden for 17 years, and at Friskispraktiken for about 11 years .  Currently at Barnfysioterapeuten  Östra Larmgatan 13, Gothenburg. webbpage: barnfysioterapeuten.se . Eva have worked at Astrid Lindgren Children´s Hospital, Stockholm, Sweden for many years, nowadays retiree.

Several studies about CMT and related subjects are ongoing in Gothenburg. The purpose of these studies is to find out how we best assess, treat and follow up these children./Anna

 

 For more  information look at "projekt."

 

Mer om Anna 

More about Anna

Mer om Eva 

More about Eva will come later.

Kontakt

Your welcome to contact us

Gästbok

You are welcome to write in our geust book.

Nätverk för sjukgymnaster