Informationsmaterail som framtagits för att underlätta informationen på BVC ang. förebyggande och hantering av skallasymmetri.

Material framtaget av Anna Öhman Leg Fysioterapeut Fil Dr Specialist i Pediatrik. Informationsbladen får gärna användas men inte ändras.