Alla barn mår bra av att vara på mage när de är vakna och under uppsikt. För barn med torticollis är det extra viktigt eftersom de har ökad risk för att utveckla en lägesbetingad skallasymmetri.

Information about torticollis/CMT, the text is mostly in Swedish, however I try to update with more information in English. Grammar check is not done for all text. The English text will be put after the Swedish, look for the dark blue text. Information för dig som vill veta lite mer om den vanligaste formen av torticollis hos barn. Informationen vänder sig till föräldrar men även till kollegor och andra som möter barn med torticollis.

 

 New Guidlines for torticollis updated 2018.

 

Förebygga och hantera skallasymmetri, förslag på rutiner, flödesschema BVC 2018.

 

Om ni skickar frågor via kontaktformuläret, kontrollera er mejladress, tyvärr kommer ibland mejl där svaren studsar tillbaka (senast 19/9), kanske pga. en missad punkt eller annat...

Får ni inte svar skriv igen/Anna

 

Kurs

Torticolliskurs för fysioterapeuter, nästa grundkurs troligen hösten 2024. Ev. blir det även en grundkurs i Stockholm.

Anmäl intresse, bestämmer datum när jag vet hur många som vill/kan komma.
Fördjupningkurs troligen till hösten.

För att gå fördjupningskursen behöver man ha grundkunskaper om torticollis. Nästa tillfälle troligen till hösten, anmäl intresse.

 

Rekommendationen om kudde är sedan december 2013 borttagen ur socialstyrelsens råd. Detta eftersom det saknas evidens för att kudde har någon effekt när det gäller att förebygga skallasymmetri.

 

Kinesio tape kan användas som ett komplement vid behandling av medfödd torticollis.

 

Länk till "LEK PÅ MAGE" Obs! reviderad text

 

All photos/pictures are protected by copy right, and you are not allowed to use them without my permission.

Alla foton och bilder är skyddade av upphovsrättslagen och  de inte får användas utan mitt tillstånd/Anna

Om upphovsrätten

Lag & rätt på internet 

Upphovshandboken 

Denna nätsida om torticollis är en omarbetning (2008) av vår gamla sida som har funnits på

http://www.bostream.nu/torticollis  

 

Senast uppdaterat 2024-05-04

antal besökare [counter]

 

 

Ang. nätbrev till fysioterapeuter som är med i nätverket. Är du med och inte har fått meddela från mig (1-2 ggr/år), en del adresser "studsar" åter. Jag har raderat alla mejladresser som inte fungerar. Byter du mejl pga. nytt jobb får du meddela ny mejl.

 

Information till småbarnsföräldrar

 

Socialstyrelsens råd för att förebygga SIDS uppdaterade December 2013, vägledning för vårdpersonal publicerade 2014.

Yrket sjukgymnast har bytt titel till fysioterapeut

2014-06-22

Det är frivilligt för "gamla" sjukgymnaster att byta titel.

Artikel om specialkudde

2014-05-12