Reviderad text till "lek på mage" Mars 2014.

 

Texten till "lek på mage" reviderad 2014.

Små barn behöver tillbringa vaken tid på mage, under uppsikt.

Det finns flera fördelar med att låta små barn tillbringa tid på mage när de är

vakna. Att vara på mage stimulerar spädbarnets motoriska

utveckling, huvudkontroll samt styrka i överkroppen. En annan fördel är att

barnets bakhuvud slipper ständig belastning, ensidig belastning kan ge en skev eller tillplattad skallform.

Ju tidigare barnet vänjer sig vid att tillbringa tid på mage desto naturligare blir

det. Lämpligt är att vänja barnet vid att ligga på mage redan från början dvs. när

det är nyfött, en liten stund varje gång då barnet är vaket under dagen. Det blir då en naturlig del i barnets tillvaro. När barn ligger på mage lär de sig att snurra

runt, åla och krypa mm. Barn som tillbringar ingen eller lite tid på mage är generellt senare i sin motoriska utveckling än barn som varit på mage. Ibland kan det vara frustrerande för barn som är lite ”sena” att de inte kan förflytta sig själva. För att få bra förutsättningar för sin motoriska utveckling bör barnet tidigt ges mycket lektid på mage.

Barnets huvud växer snabbt under första året (85 %), skallens ben är mjuka och formbara. Om barnet ständigt ligger med huvudet i samma position finns risk att barnet får en lägesbetingad skallasymmetri. Genom att hjälpa barnet att variera huvudets position kan man förebygga att barnet får ett skevt (plagiocefali) eller platt bakhuvud (brakycefali).

Tiden i bilstol (när man inte åker bil), traditionell babysitter och andra passiva

”anordningar” bör begränsas. De två förstnämnda innebär ryggläge för barnet.

När barnet ligger på rygg lägg/häng intressanta saker omväxlande på höger och

vänster sida, för att stimulera variation av huvudläget.

Alla barn gillar inte att ligga på mage, speciellt inte om de inte vant sig från början. Om ditt barn har svårt att acceptera att vara på mage, prova

med korta stunder, som upprepas vid många tillfällen under dagen.

Att ge föräldrarna kunskap är det bästa sättet att förebygga lägesbetingad skallasymmetri hos små barn. Om ditt barn har utvecklat en skallasymmetri ta

i första hand kontakt med din barnavårdscentral.

 

Små barn skall enligt gällande föreskrifter sova på rygg. Om barnet ofta/alltid håller huvudet i samma position finns risk för att utveckla en lägesbetingad skallasymmetri. Den tidigare rekommendationen om att använda kudde är nu borttagen av socialstyrelsen (december 2013). Detta beror på att det saknas evidens för att en kudde minskar risken för skallasymmetri.