Pågående svenska projekt som berör CMT/Ongoing studies in Sweden about CMT or related. 

Om någon har ett pågående projekt som berör CMT, meddela mig gärna så att vi kan lägga till det i listan/Anna


  • Öhman A. Kinesiology tejpning ett behandlingskomplement vid CMT? Påbörjad 2011. Kinesiology taping a treatment complement. Ongoing 2012.

poster färg